01.05.2022 - 30.09.2022

Velkommen til Ti på Topp Vågan 2022

Bli med!

1174

Registrerte turer

224

Registrerte deltakere

5

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Blåtind 4
2 Brenna/Sunnlandsfjorden 38
3 Børvågaksla 136
4 Damvannet ved Store Kongsvann 29
5 Heimervatnet i Grunnfør-fjorden 36

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Blåtind 621 m 4
Brenna/Sunnlandsfjorden 20 m 38
Børvågaksla 90 m 136
Damvannet ved Store Kongsvann 130 m 29
Heimervatnet i Grunnfør-fjorden 2 m 36
Hopsåsen 20 m 166
Kalle/Paradiset 7 m 185
Kvittinden (Grønnfjellet) 517 m 7
Linken 111 m 347
Matmora 788 m 1
Pilan 747 m 1
Rundtind 803 m 2
Stor-Anders-Haugen 146 m 111
Svarttinden Gravermark 736 m 3
Tjeldbergtind 367 m 108
Ingen informasjon tilgjengelig.