Viser kun lag med 3 eller flere deltakere.
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Bedrift Turer i snitt Turer totalt
# Navn Lag Bedrift Ulike turer Turer totalt Totalt antall km
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified >>> <<< rankingsData.ranking >>> <<< rankingsData.participant_name >>> <<< rankingsData.team_name >>> <<< rankingsData.group_name >>> <<< rankingsData.checkins_count_unique >>> <<< rankingsData.checkins_count_total >>> <<< rankingsData.total_route_length >>> <<< rankingsData.total_route_elevation >>>
<<< rankingsData.ranking_justified >>> <<< rankingsData.ranking >>> <<< rankingsData.participant_name >>> <<< rankingsData.members.length >>> deltakerdeltakere <<< rankingsData.group_info.name >>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1 >>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total >>>
<<< rankingsData.ranking >>> <<< rankingsData.group_name >>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1 >>> <<< rankingsData.checkins_count_total >>>

Det finnes ingen deltakerebedriftslagvennelagfamilielagbedrifter.

Vis flere
Tilbake til hovedside